Vad är zazen?

 

Zazen

Zazen är att  sätta sig ner och för en stund sluta upp med att medvetet sträva efter någonting särskilt. Bara koncentrera sig fullständigt på sin hållning, andning och sinnesinställning, här och nu, i ögonblicket. Att vända om 180° och med öppna ögon rikta blicken inåt. Låta alla tankar och känslor passera förbi, sådana de är, utan att fästa sig vid dem. Och så, i klarvaken kontakt med omvärlden, upptäcka ett ursprungligt medvetande som inte är begränsat av egot och dess begrepp, värderingar eller problem. Det är att lossa på ofrivilliga bindningars grepp och ge utrymme för vishet och medkänsla. Att omedvetet, spontant komma i harmoni med naturen och ordningen i kosmos. Erfara djupt lugn och dynamisk närvaro, fylld av livskraft.

 

Hållningen

När du skall göra zazen, sätter du dig mitt på en zafu (tjock och fast kudde). Du lägger benen i kors i hel- eller halvlotusställning, tar ett fast stöd med knäna i golvet genom att tippa bäckenet lätt framåt och låter ryggraden sträckas uppåt från femte ländkotan. Den upprätta ryggraden blir till en pelare som bär hållningen.

Samtidigt som du drar in hakan, sträcker du på nacken så att näsan hamnar på samma lodlinje som naveln. Låt axlarna slappna av, och skjut uppåt med hjässan som om du ville lyfta himmeln. Låt knäna tynga mot jorden — men sjunk inte ihop med höftpartiet mot kudden utan sitt dynamiskt, som man sitter till häst. Vänster hand vilar i höger handflata, tummarna möts horisontellt med ett lätt tryck, och de båda händerna är i kontakt med buken. Munnen är sluten, käkarna avspända, och blicken vilar på golvet en meter framför dig utan att fixera någonting. När magmusklerna slappnar av och tillåter en utvidgning av buken, blir andningen lugn, långsam och djup. Koncentrera dig på utandningen, inandningen kommer spontant. Så kan du finna det rätta läget mellan spänning och vila i hållningen; vara närvarande med all din kraft och ändå vara fullständigt avspänd.

 

Genom att du riktar uppmärksamheten mot hållningen och andningen, blir det möjligt för dig att inte fastna i den ständiga strömmen av tankar. På detta sätt kan du lära dig iaktta dina tankar och känslor. Så småningom  grips du inte längre oreflekterat av dem utan kan välja att låta dem passera, som moln på en klar himmel.

 

Hishiryomedvetandet

När man regelbundet gör zazen och iakttar sitt medvetande, blir man varse hur detta ständigt förändras. Hishiryo, det medvetande-tillstånd som inträder under koncentrerad zazen, kan man inte nå fram till genom rationellt tänkande. Det är ett sinnestillstånd som är oberoende av alla åsikter, -ismer eller religioner; av all den dualism som leder till dömande i bra/dåligt, gott/ont och så vidare. Det är ett universellt medvetande som följer naturens gång och kosmos ordning och som integrerar kropp och sinne.  Hishiryo-medvetandet framkallas omedvetet och naturligt ur hållningen under zazen, förutsatt att koncentrationen och andningen är av rätt slag.

 

Vad är en sesshin?

 

 

Sesshin betyder på japanska "att röra vid sinnet" eller "att koncentrera sinnet". Under en sesshin sitter man flera zazen-pass under en dag, med avbrott för måltider, arbete (samu) och vila. Sesshins kan pågå mellan 1 - 5 dagar och är öppna för såväl nybörjare som personer med mångårig erfarenhet. Sesshin är ett tillfälle att fördjupa sin zazenpraktik under erfaren ledning.

 

Under zazen möjliggörs en klar observation av det egna jaget och av hur vi interagerar med fenomenen runt omkring och inom oss. Man kan lära sig iaktta hur illusioner av alla slag: begär, rädsla, fixeringar etc tar gestalt av verklighet. Samtidigt gör zazen det möjligt att öppna portar till ett obegränsat medvetande, genom att man aktivt återvänder till en närvaro och koncentration på nuet, varje gång som man märker att medvetandet fastnat i tankar.

 

Det inre lyssnande som zenmeditation innebär, kan hjälpa oss komma till insikt om hur intimt förenat varje människas liv är med allt annat liv på jorden och i universum; en insikt som är ekologisk i ordets djupaste bemärkelse och som utgör grunden för medkänsla.

 

Programmet under en sesshin-dag

kan se ut till exempel så här:

 

  6.00       Väckning

  6.30       Zazen, följd av en ceremoni

  8.00 ca  Promenad

  8.20 ca  Gen mai (rissoppa) som äts ceremoniellt

                 Kaffe/te

  9.30       Städning eller samu (gemensamt arbete, t ex matlagning)

11.00       Zazen

12.30 ca  Lunch (äts ceremoniellt)

                 Vila

14.30        Samu

16.30        Zazen

18.45 ca   Kvällsmåltid

20.30        Zazen

22.30        Tystnad