MERA OM LUNDS ZENDOJO

Lunds Zendojo är en grupp inom Svenska Soto-Zenföreningen som utövar zen enligt den Soto-zenbuddhistiska traditionen. Fokus i vår praktik ligger på en regelbunden utövning av zazen, den sittande meditationen samt deltagande i sesshin, intensiva meditationshelger som ordnas i södra Sverige ca 4-5 ggr om året, samt vid zentemplet La Gendronnière i Loiredalen m fl tempel.

 

Praktiken är förankrad i den tradition som förmedlats sedan den historiske Buddhas tid, men är samtidigt anpassad till nutida europeiska förhållanden.

Lunds Zendojo har i  likhet med övriga grupper i Svenska Soto-Zenföreningen en historisk anknytning till Association Zen Internationale, en ideell organisation som grundades i Paris 1971 av Taisen Deshimaru Roshi.

Efter hand har dock kontakterna vidgats till ett större nätverk nom Soto-Zentraditionen. Lunds Zendojo har vid flera tillfällen haft glädjen att ta emot Shohaku Okumura Roshi som gästande lärare, senast hösten år 2018. Kosen Sasagawa roshi har också på dojons inbjudan besökt Sverige för att undervisa.

 

Lunds Zengrupp, sedermera Zendojo, grundades 1993 av Myokyo Charlotte  Laurell, zenpräst och arkitekt, ansvarig för dojon och styrelseledamot i SSZF.  Myokyo Laurell är även representant i Sveriges Buddhistiska Gemenskap.

Myokyo Charlotte Laurell mottog bodhisattvaordinationen av Yuno Roland Rech på Rävnäs i Sverige år 1989 och tokudo, prästordinationen,  av samme lärare vid La Gendronnière-templet i Frankrike år 1992. Hon har även vistats i japanska soto-zentempel för övningsperioder och är numera elev till Sasagawa Kosen roshi, vars tempel Tenryu-ji ligger i Fukui nära Eihei-ji. Hon har från honom mottagit shiho och är registrerad som soto-zenbuddhistisk präst (osho).

 

Sedan hösten 1998 finns Lunds Zendojo i en gammal stallbyggnad på Magle lilla kyrkogata 2 i Lunds centrum.

Kostnadsfri introduktion till zazen i dojon enligt överenskommelse.

Efter zazen hålls en kort ceremoni med sutrarecitation. Verksamheten är ideell och finansieras med deltagaravgifter.

 

Den ideella föreningen Lunds Zendojo grundades år 2006.

Medlemskap kostar 150 kr per kalenderår.

Använd plusgironr 30 86 26 -1 Lunds Zendojo för inbetalning av medlemsavgift samt stöd till dojons verksamhet. 

  

Kontakt med dojon: 0737-289944 eller 0732-523082

E-post: Lundszendojo@hotmail.com