Hur blir jag medlem i SSZF?

 

Fr o m år 2023 gäller följande medlemsavgifter:

 

150 kr / kalenderår: medlemsavgift

Motsvarande 45 euro/ kalenderår tilläggsavgift för den som önskar bli medlem även i Association Zen Internationale (35 euro/ kalenderår för studerande, arbetslösa och pensionärer)

Sätt in medlemsavgiften (samt ev. tilläggsavgift) på Svenska Soto-Zenföreningens postgirokonto 48 85 993-8.

Ange namn och adress samt vad inbetalningen avser och skriv tydligt.

 

 

Meddela oss Din e-postadress

 

SSZF:s lokala grupper gör ofta e-postutskick inför zendagar, sesshins etc, ibland med kort varsel.

 

Meddela oss Din e-postadress om Du önskar få sådana utskick. Du kan kontakta SSZF via Lunds Zendojo.