Styrelsen för SSZF år 2023-2024

 

 

Ordförande:

Charlotte Myokyo Laurell (Lunds Zendojo)

Styrelsemedlemmar:

Thomas Hokai Barthélemy kassör

Mats Senshin Fredriksson

Ulf Zanshin Olsson

Cecilia Mokujo Waldenström

Tomas Aglo (suppleant)

Valberedning:

Ylva Andersson

Leif Jacobsson

 

Revisor:

Jessica Dahlgren

 

Revisorssuppleant:

Karin Löfgren