Svenska Soto-Zenföreningen har för närvarande grupper på fyra orter

Göteborg

Sanbo-dojo
Pop-up Dojo

 

 

Lund

Senbutsu-do

 

Stockholm

Stockholms Zengrupp

 

Uppsala

Seigen-dojo

 

Föreningens verksamhet bedrivs huvudsakligen av de lokala grupperna som organiserar regelbunden zazen, föredrag, sesshins, zenhelger och zendagar mm.