Svenska Soto-Zenföreningen

 

Om uppvaknandet Om SSZF Kommande program SSZF och AZI Dojos och grupper La Gendronnière Vad är zazen? Vad är en sesshin? Länkar Muntlig undervisning
 

Vad är zazen?

 

Zazen

Zazen är att  sätta sig ner och för en stund sluta upp med att medvetet sträva efter någonting särskilt. Bara koncentrera sig fullständigt på sin hållning, andning och sinnesinställning, här och nu, i ögonblicket. Att vända om 180° och med öppna ögon rikta blicken inåt. Låta alla tankar och känslor passera förbi, sådana de är, utan att fästa sig vid dem. Och så, i klarvaken kontakt med omvärlden, upptäcka ett ursprungligt medvetande som inte är begränsat av egot och dess begrepp, värderingar eller problem. Det är att lossa på ofrivilliga bindningars grepp och ge utrymme för vishet och medkänsla. Att omedvetet, spontant komma i harmoni med naturen och ordningen i kosmos. Erfara djupt lugn och dynamisk närvaro, fylld av livskraft.Yusen Hugues Naas i zazen

Hållningen

När du skall göra zazen, sätter du dig mitt på en zafu (tjock och fast kudde). Du lägger benen i kors i hel- eller halvlotusställning, tar ett fast stöd med knäna i golvet genom att tippa bäckenet lätt framåt och låter ryggraden sträckas uppåt från femte ländkotan. Den upprätta ryggraden blir till en pelare som bär hållningen.

Samtidigt som du drar in hakan, sträcker du på nacken så att näsan hamnar på samma lodlinje som naveln. Låt axlarna slappna av, och skjut uppåt med hjässan som om du ville lyfta himmeln. Låt knäna tynga mot jorden — men sjunk inte ihop med höftpartiet mot kudden utan sitt dynamiskt, som man sitter till häst. Vänster hand vilar i höger handflata, tummarna möts horisontellt med ett lätt tryck, och de båda händerna är i kontakt med buken. Munnen är sluten, käkarna avspända, och blicken vilar på golvet en meter framför dig utan att fixera någonting. När magmusklerna slappnar av och tillåter en utvidgning av buken, blir andningen lugn, långsam och djup. Koncentrera dig på utandningen, inandningen kommer spontant. Så kan du finna det rätta läget mellan spänning och vila i hållningen; vara närvarande med all din kraft och ändå vara fullständigt avspänd.

 

Genom att du riktar uppmärksamheten mot hållningen och andningen, blir det möjligt för dig att inte fastna i den ständiga strömmen av tankar. På detta sätt kan du lära dig iaktta dina tankar och känslor. Så småningom  grips du inte längre oreflekterat av dem utan kan välja att låta dem passera, som moln på en klar himmel.

 

Hishiryomedvetandet

När man regelbundet gör zazen och iakttar sitt medvetande, blir man varse hur detta ständigt förändras. Hishiryo, det medvetande-tillstånd som inträder under koncentrerad zazen, kan man inte nå fram till genom rationellt tänkande. Det är ett sinnestillstånd som är oberoende av alla åsikter, -ismer eller religioner; av all den dualism som leder till dömande i bra/dåligt, gott/ont och så vidare. Det är ett universellt medvetande som följer naturens gång och kosmos ordning och som integrerar kropp och sinne.  Hishiryo-medvetandet framkallas omedvetet och naturligt ur hållningen under zazen, förutsatt att koncentrationen och andningen är av rätt slag.

 

Kvinna i zazen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 28 september 2019.