Svenska Soto-Zenföreningen

 

Om uppvaknandet Om SSZF Kommande program SSZF och AZI Dojos och grupper La Gendronnière Vad är zazen? Vad är en sesshin? Länkar Muntlig undervisning
 

Vad är en sesshin?

 

Zazen i dojon

 

Sesshin betyder på japanska "att röra vid sinnet" eller "att koncentrera sinnet". Under en sesshin sitter man flera zazen-pass under en dag, med avbrott för måltider, arbete (samu) och vila. Sesshins kan pågå mellan 1 - 5 dagar och är öppna för såväl nybörjare som personer med mångårig erfarenhet. Sesshin är ett tillfälle att fördjupa sin zazenpraktik under erfaren ledning.

 

Under zazen möjliggörs en klar observation av det egna jaget och av hur vi interagerar med fenomenen runt omkring och inom oss. Man kan lära sig iaktta hur illusioner av alla slag: begär, rädsla, fixeringar etc tar gestalt av verklighet. Samtidigt gör zazen det möjligt att öppna portar till ett obegränsat medvetande, genom att man aktivt återvänder till en närvaro och koncentration på nuet, varje gång som man märker att medvetandet fastnat i tankar.

 

Det inre lyssnande som zenmeditation innebär, kan hjälpa oss komma till insikt om hur intimt förenat varje människas liv är med allt annat liv på jorden och i universum; en insikt som är ekologisk i ordets djupaste bemärkelse och som utgör grunden för medkänsla.

 

Programmet under en sesshin-dag

kan se ut till exempel så här:

 

  6.00       Väckning

  6.30       Zazen, följd av en ceremoni

  8.00 ca  Promenad

  8.20 ca  Gen mai (rissoppa) som äts ceremoniellt

                 Kaffe/te

  9.30       Städning eller samu (gemensamt arbete, t ex matlagning)

11.00       Zazen

12.30 ca  Lunch (äts ceremoniellt)

                 Vila

14.30        Samu

16.30        Zazen

18.45 ca   Kvällsmåltid

20.30        Zazen

22.30        Tystnad 

Gå till startsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 28 september 2019.