Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

SSZF och AZI

 

Svenska Soto-Zenföreningen är sedan många år knuten till Association Zen Internationale, den ideella organisation som zenmästaren Taisen Deshimaru grundade år 1970, som ett redskap i hans arbete för att sprida zen som undervisning och praktik. Denna sammanslutning hade till en början med namnet Association Zen d'Europe,och ombildades senare till Association Zen Internationale (AZI).

 

AZI tjänar idag som en gemensam länk mellan de olika sanghas (församlingar av utövande) som naturligt har vuxit upp kring Taisen Deshimarus efterträdare, samt mellan de enskilda utövare och zengrupper i Europa och övriga världen, som önskar upprätthålla en anknytning till Taisen Deshimarus tradition och till Soto-Zenskolan. Idag finns inom AZI över 200 tempel, dojos och övningscentra världen över, de flesta dock i Europa, vilka regelbundet ordnar zazen och helger av intensiv zenmeditation, sesshins.

 

AZI äger och förvaltar  zentemplet La Gendronnière nära Blois i Loiredalen, Frankrike. Det är beläget på en egendom som köptes år 1979, några  år före Taisen Deshimarus död år 1982. Vid La Gendronnière organiseras sesshins, seminarier och konferenser. La Gendronnière fungerar därmed  som mötesplats för de olika sanghas som bildats kring Deshimarus lärjungar, framför allt kring nyår och på somrarna, då det vid La Gendronnière ordnas längre perioder av zenpraktik i det dagliga livet, inom ramen för det traditionella sommarlägret, ango..

La Gendronnière är dock ett levande tempel där en traditionell zenpraktik bedrivs året runt.

 

AZI leds av en kommitté med 24 medlemmar, varav de flesta är direkta lärjungar till Taisen Deshimaru. Kommittén håller möte ca två gånger om året, medan dess styrelse samlas varje månad i Paris, för att dra upp allmänna riktlinjer för sanghan, besluta om åtgärder beträffande praktiken i organisationens dojos och grupper och i övrigt verka för att vidmakthålla det arv som den har blivit anförtrodd. De äldre lärjungarna fortsätter att samlas för att praktisera tillsammans vid zentemplet  La Gendronnière och strävar fortsätta sin samverkan och dialog för att harmonisera sina sangha samt utveckla medel att förverkliga AZI:s syften.

AZI står i ständig kontakt andra zen-sanghas runt om i världen, dock främst Soto-Zenskolan i Japan och Soto Shumucho, centra-ladministrationen för japansk Soto-Zenbuddhism. Association Zen Internationale utgör dock en självständig organisation och enhet.

 

KONTAKTA AZI:

 

Association Zen Internationale (AZI),

175, Rue de Tolbiac, F-75013, Paris, Frankrike.

Tel: +33 (0)1 53 80 19 19  Fax: +33 (0)1 53 80 14 33

E-post: azi-tolbiac@wanadoo.fr  Hemsida: www.zen-azi.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 28 september 2019.