Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Om SSZF

 

Svenska Soto-Zenföreningen är en ideell förening vars syfte är att förmedla och utveckla zenmästare Taisen Deshimarus (1915-1982) arbete och undervisning, i samarbete med Association Zen Internationale, Paris samt andra organisationer med anknytning till denna. Denna undervisning har sin tyngdpunkt i en aktiv lekmannapraktik förankrad i vardagen, men har också med åren utvecklats till att omfatta ett klosterliv vid ett antal tempel runt om i Europa. Zentemplet La Gendronnière i Loiredalen, grundat av Taisen Deshimaru, är det äldsta och mest kända av dessa.

 

SSZF:s verksamhet är främst inriktad på en funktion som länk mellan dess medlemmar, mellan medlemmarna och Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd samt mellan medlemmarna och Association Zen Internationale.

  a-b blau under hållningshelg 2001

SSZF grundades år 1984 i Uppsala av bl a Anna-Britta Blau (1918-2013,se foto t h)  och Margareta Henriksson i syfte att befrämja Soto-Zen i enlighet med Deshimaru Roshis undervisning. SSZF har idag grupper och dojos i Göteborg,  Lund, Stockholm och Uppsala, men också åtskilliga medlemmar spridda runt om i landet. Grupperna ordnar regelbundet helger med intensiv zenmeditation I Sverige ordnas för närvarande ca fyra-fem sesshins om året, under ledning av munkar och nunnor med lång erfarenhet. Utöver brukar de lokala grupperna ordna zenhelger och zendagar, för att skapa möjligheter till en intensivare zenpraktik.

 

Medlemmar i SSZF kan via SSZF:s förmedling välja att även teckna medlemskap i  Association Zen Internationale, en av Taisen Deshimaru grundad organisation som har sitt säte i Paris. SSZF är dock en självständig förening med egna stadgar och styrelse.

 

SSZF är ansluten till och representerat i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: söndag 16 juni 2019.