Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Medlemskap

 

Hur blir jag medlem i SSZF?

Fr o m år 2019 gäller följande medlemsavgifter:

 

150 kr / kalenderår: medlemsavgift

Motsvarande 45 euro/ kalenderår tilläggsavgift för den som önskar bli medlem även i Association Zen Internationale (35 euro/ kalenderår för studerande, arbetslösa och pensionärer)

 

Sätt in medlemsavgiften (samt ev. tilläggsavgift) på Svenska Soto-Zenföreningens postgirokonto 48 85 993-8.

 

Ange namn och adress samt vad inbetalningen avser och skriv tydligt.

 

Förmåner som medlem i SSZF samt AZI

Som medlem i SSZF får Du reducerad deltagaravgift vid sesshins och zenhelger. Som medlem i AZI kan du även deltaga i sesshins vid La Gendronnière, där medlemskap krävs för deltagande (av försäkringsskäl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 28 september 2019.