Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Kontakt med SSZF

 

Styrelsen för SSZF år 2013-2014:

 

Ordförande:

Ulf Olsson 0707-570310

Styrelsemedlemmar:

Robert Desrochers kassör 0383-611 11

Marcus Eifrém suppleant 0739-680604

Mats Fredriksson 0738-272752

Charlotte Laurell 046 - 211 21 77 (webmaster)

Cecilia Waldenström sekreterare 018 - 51 23 38

 

Valberedning:

Tomas Aglo

Lars Mogren

 

Revisor:

Jan Granquist 035-10 86 10

 

Revisorssuppleant:

Robert Holmquist 046-70 70 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 15 mars 2017.