Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Kontakt med SSZF

 

Styrelsen för SSZF år 2019-2020:

 

Ordförande:

Charlotte Myokyo Laurell 0732-523082

Styrelsemedlemmar:

Thomas Hokai Barthélemy kassör 0737-289944

Senshin Mats Fredriksson 0738-272752

Ulf Zanshion Olsson 0707-570310

Cecilia Mokujo Waldenström 018 - 51 23 38

Fredrik Gyodo Arnesson (suppleant)

Valberedning:

Ola Hammarström

Petter Sandzén

 

Revisor:

Jan Granquist 035-10 86 10

 

Revisorssuppleant:

Karin Löfgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 28 september 2019.