Svenska Soto-Zenföreningen

 

Om uppvaknandet Om SSZF Kommande program SSZF och AZI Dojos och grupper La Gendronnière Vad är zazen? Vad är en sesshin? Länkar Muntlig undervisning
 

Kommande program

 

 Program 2017:

Med reservation för tillkommande zenhelger och sesshin.

25 - 27 maj 2017

Sesshin i Torna Hällestad utanför Lund

med Kengan Robert roshi

Ankomst på kvällen den 24 maj, avresa på e.m. lörd den 27 maj.

Sesshin with Kengan Robert roshi in southern Sweden.

Arrival on May 24th, departure May 27th in the afternoon.

Kontakt/contact : Lunds Zendojo

Information: Broschyr

Obs. Deltagaravg för medlemmar i SSZF/AZI 1450 kr, övriga 1700 kr.

Preliminärt program:  Program

Lunds Zendojo håller helt stängt fr o m den 16 mars  - 19 mars 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 15 mars 2017.