Svenska Soto-Zenföreningen

 

 

Dojos och grupper

 

Svenska Soto-Zenföreningen har för närvarande grupper på fyra orter:

Göteborg

Lund

Stockholm

Uppsala

 

Föreningens verksamhet bedrivs huvudsakligen av de lokala grupperna., som organiserar regelbunden zazen, föredrag, sesshins, zenhelger och zendagar mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2005 Svenska Soto-Zenföreningen. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: lördag 26 mars 2022.